Forex Mobilt Bankid

Peringkat broker opsi biner:

Mobilt BankID

BankID är en e-legitimation som du kan använda för att legitimera dig på internet. Du kan använda det för att identifiera dig hos olika företag och myndigheter, göra köp och signera avtal.

NU KAN DU SKAFFA MOBILT BANKID HOS OSS

Nu är vi utgivare av Mobilt BankID och du kan skaffa det via oss. Självklart kan du fortfarande använda ett Mobilt BankID som är utfärdat av andra banker i våra tjänster.

För att få ditt första Mobila BankID från oss behöver du besöka en av våra bankbutiker och visa upp giltig legitimation. Förbered dig gärna genom att ladda ner BankIDs säkerhetsapp till din telefon från Appstore eller Google Play.

  • Mobilt BankID är kostnadsfritt
  • Enklare att göra ärenden digitalt
  • Lagras i din smartphone

Spärra förlorat BankID

Om du förlorat din mobil eller surfplatta ska du omedelbart spärra ditt Mobila BankID. Om du har en koddosa eller ett FOREX ID kan du göra detta via Internetbanken. Du kan också ringa oss på telefonnummer +46 771 22 22 21 eller besöka en av våra bankbutiker.

Mobile BankID

Mobile BankID is a digital form of ID that can be used online to make purchases, sign agreements, sign in at tax authorities web site and more.

Apply for Mobile BankID by us

We are now an issuer of Mobile BankID and you can obtain it through us. Of course, you can still use a Mobile BankID issued by other banks in our services.

Peringkat broker opsi biner:

To get your first Mobile BankID from us, you need to visit one of our bank stores and show a valid ID document. Before your visit the store you can download the BankID app to your phone from the App Store or Google Play.

  • Free of charge
  • Makes digital life available
  • Stored in your smartphone

Block lost BankID

If you have lost your mobile or tablet, you should immediately block your Mobile BankID. If you have a code device or FOREX ID you can block it through the Internet Bank. You can also call us on phone number +46 771 22 22 21 or visit one of our bank stores.

Peringkat broker opsi biner:
Penghasilan di Internet
Tinggalkan Balasan

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: